Idea przyjazna środowisku

Zrównoważony rozwój i gospodarka obiegu zamkniętego to dwa tematy, którym producenci opakowań poświęcają obecnie wiele uwagi. O tym, czym jest ecodesign, jak recykling wpływa na projektowanie opakowań oraz o inicjatywie GOZ rozmawiamy z Mariuszem Koślą, dyrektorem biura zrównoważonego rozwoju, w grupie CANPACK.

 

Packaging Polska: Czy działania ekologiczne są tylko chwilową modą, czy powinny być strategiczną decyzją firmy?

Mariusz Kośla: Firmy, dla których jest to chwilową modą, prawdopodobnie również przeminą, jak przemijają trendy. Życie w zgodzie ze środowiskiem naturalnym stało się obowiązkiem – elementem nieodzownym w każdym obszarze funkcjonowania firmy. Producenci opakowań metalowych są przykładem branży, dla której eco-trendy są kluczowe w kształtowaniu długookresowej strategii firmy.

Zagadnienia związane z ochroną środowiska naturalnego mają ogromne znaczenie dla warunków życia ludzi i ekosystemu. Ta ekologiczna świadomość rośnie i widzimy to zarówno w działaniach i deklaracjach producentów, jak i konsumentów.

 

PP: Dlaczego firmy produkujące opakowania stosują rozwiązania proekologiczne na coraz większą skalę?

M.K.: Producenci opakowań starają się wykorzystywać wysokiej jakości ekologiczne materiały, a także wdrażają procesy produkcyjne coraz bardziej przyjazne środowisku, po to, by wesprzeć ideę ekologii i sprostać wymaganiom Unii Europejskiej, której celem jest wdrożenie gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ).

 

PP: Czemu służy GOZ i jak nowe regulacje unijne wpływają na branżę producentów opakowań?

M.K.: Istota koncepcji GOZ opiera się na wyznaczaniu nowych trendów w sposobach zrównoważonego rozwijania gospodarki światowej. To także przemyślane korzystanie z zasobów oraz właściwe projektowanie produktów i opakowań, tak aby pozostawały w obiegu jak najdłużej lub, aby łatwo technologicznie i efektywnie kosztowo, poddawały się recyklingowi. Gospodarka obiegu zamkniętego jest istotna nie tylko w zakresie opakowań, ale także systemu gospodarowania odpadami, które traktowane są jako wartościowe, często rzadkie, a czasem wręcz strategiczne zasoby – na przykład, jeśli w posiadaniu jakiegoś surowca czy metalu jest tylko jeden kraj lub jedna firma.

Nowe zasady unijne, stanowią zachętę dla producentów do nieustannego badania właściwości używanych materiałów i produkowanych opakowań oraz stosowania tych, które są bardziej przyjazne dla środowiska.

 

PP: Co jest najistotniejsze z punktu widzenia ekologii opakowań i czym jest ecodesign?

M.K.: W odniesieniu do ekologii opakowań trzeba zwrócić uwagę na kilka elementów: projekt opakowania czyli ecodesign, właściwości opakowania podczas użytkowania oraz jego cykl życia po pierwszym wykorzystaniu, a także oczekiwania konsumentów.

Ecodesign wiąże się z wielowymiarowym podejściem do projektowania produktu, które powinno uwzględniać wpływ wywierany na środowisko naturalne podczas całego cyklu jego funkcjonowania, tj. na etapie doboru materiałów, produkcji, wprowadzenia na rynek, użycia i recyklingu. Istotą ecodesignu jest zminimalizowanie wpływu i nakładów na każdym z tych etapów. Nie bez znaczenia dla projektowania opakowań ekologicznych są oczekiwania konsumentów, którzy coraz bardziej zdają sobie sprawę ze swojego wpływu na środowisko i podejmują decyzje zakupowe nie tylko w odniesieniu do atrakcyjności, ale także właściwości ekologicznych produktu oraz możliwości jego późniejszej utylizacji.

 

PP: Jak proces recyklingu wpływa na projektowanie opakowań?

M.K.: Obecny poziom produkcji i konsumpcji spowodował znaczący wzrost odpadów, w tym zużytych opakowań, dlatego też nieustannie rośnie potrzeba stosowania opakowań, które można poddać recyklingowi. Proces recyklingu stał się ważnym aspektem podczas projektowania opakowań ekologicznych, w trakcie którego powinno się brać pod uwagę konstrukcję, skład materiału oraz użyte elementy, aby finalny produkt był bezpieczny i nadawał się do przetworzenia w jak największym stopniu. Ważne, by w opakowaniu wyeliminować lub ograniczyć do minimum te substancje, które mogą sprawiać kłopot podczas recyklingu. W tym kontekście puszki aluminiowe i butelki szklane są przykładem opakowań spełniających wymogi idei ecodesignu.

 

PP: Jaki jest wkład CANPACK w rozwój ekologicznych opakowań i ich odzysk?

M.K.: Grupa CANPACK jest przykładem firmy, dla której opakowania eco to już nie tylko wyróżnik, ale obowiązkowy element proekologicznej misji, realizowanej w wielu obszarach: na etapie projektu, doboru surowców i materiałów, produkcji, a także przetwarzania opakowań. Przejawami tej działalności są: proces zmniejszania ilości surowców (głównie aluminium) użytych do produkcji puszki przy zachowaniu jej właściwości jako opakowania, stosowanie najwyższej jakości surowców i materiałów zdatnych do utylizacji oraz technik zmniejszających i eliminujących emisję szkodliwych substancji do otoczenia. Dzięki własnemu laboratorium firma jest w stanie prowadzić pomiary na stanowiskach pracy, a w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i HACCP nieustannie monitoruje jakość ścieków oraz poziom hałasu emitowanego do środowiska.

W ramach grupy działa CP Recycling Organizacja Odzysku Opakowań – jeden z najważniejszych zakładów recyklingu opakowań w Europie Środkowo-Wschodniej. Firma zajmuje się skupem i sortowaniem zużytych opakowań, które następnie trafiają do dostawców metalu. Tam są przetapiane i przetwarzane na blachę aluminiową, z której CANPACK ponownie produkuje puszki.

 

PP: Puszka aluminiowa to sztandarowy produkt firmy CANPACK. Jak bardzo jest ona produktem ekologicznym?

Grupa CANPACK nieustannie pracuje nad tym, by puszka aluminiowa stała się produktem jeszcze bardziej ekologicznym i przyjaznym dla środowiska. Puszka aluminiowa spełnia wymogi ecodesign. Do produkcji tego opakowania wykorzystujemy coraz mniej materiałów i używamy lakierów na bazie wody. Jedyny materiał użyty do produkcji, czyli stop aluminium, nadaje się w 100 proc. do recyklingu i ten proces może trwać bez końca. Wykorzystywane przez nas aluminium pochodzi od dostawców produkujących blachę z recyklingu, ze zużytych puszek m.in. zebranych przez CP Recycling. Dodatkowo redukujemy emisję CO2 z używanej energii elektrycznej w Polsce. Już dziś jest to poziom dochodzący do 50 proc., a od następnego roku planujemy redukcję nawet do 100 proc.   

Komentarz miesiąca

Lockdown…

 

Pisząc editorial do ostatniego wydania PACKAGING POLSKA, świat był „normalny” as usual. Wszyscy przygotowywali się do targów LogiMat w Stuttgarcie, Packaging Innovations w Warszawie czy interpack i drupa w Düsseldorfie. Kilka dni później nastąpiły reakcje na restrykcje rządów wielu państw w Europie. LogiMat odwołany, interpack przełożony, drupa przełożona, a niezliczone wydarzenia musiały podporządkować się oficjalnym zakazom.

Stanowisko:
Region:
zobaczy wszystkie oferty