Program Kongresu Przemysłu Opakowań

PROGRAM

 

9.30                 Rejestracja uczestników

 

10.00               Sesja inauguracyjna

Okolicznościowe wystąpienia przedstawicieli: Patronów Honorowych, Gospodarza Kongresu, Organizatora Kongresu

 

I Sesja referatowa

                       

Społeczne, prawne, technologiczne, edukacyjne i kulturowe uwarunkowania transformacji przemysłu opakowań w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym.

 

10.30               Prawne, technologiczne i kulturowe uwarunkowania  konsumpcji opakowań w dochodzeniu do gospodarki okrężnej.

                        (dr hab. Jacek Schindler – Uniwersytet Wrocławski)

10.50               GOZ – europejska wizja kontra polskie realia

                        (Krzysztof Hornicki – INTERSEROH Organizacja Odzysku Opakowań)

11.10               Rozszerzona odpowiedzialność producenta, a oczekiwania konsumentów

                        (Agata Szczotka-Sarna – INTERSEROH Organizacja Odzysku Opakowań)

 

II Sesja referatowa

 

Tworzywa sztuczne ropopochodne w opakowaniach, szansa czy zagrożenie.

 

11.30               Czy jednorazowe opakowania z tworzyw sztucznych rzeczywiście stanowią przeszkodę na drodze do Gospodarki Obiegu Zamkniętego

                        (Robert Szyman –  Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych)

11.50               Realne metody zmiany projektowania opakowań dla przemysłu spożywczego w świetle GOZ

                        (dr Krzysztof Garman, Circular Packaging Design )

12.10               Rola producenta tworzyw sztucznych w dostosowywaniu opakowań do wymagań gospodarki o obiegu zamkniętym – na przykładzie firmy DOW Chemical

                        (Przemek Olszyński – DOW Chemical)

12.30               Przerwa kawowa

 

III Sesja referatowa

 

Tworzywa biodegradowalne i biokompostowalne w opakowaniach rozwiązaniem problemu zaśmiecania Ziemi.

 

12.50               Tworzywa biodegradowalne i biokompostowalne – jedno z rozwiązań problemu zaśmiecania ziemi

                       (dr Stanisław Haftka – BIO-FED, mgr inż. Dariusz Obarek – KD Feddersen CEE GmbH).

13.10               Inżynieria odpowiedzialności w zakresie biotworzyw jako materiału opakowaniowego

                        (prof. dr hab. inż. Marek Kowalczuk – Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN)

13.30               Czy w Gospodarce o Obiegu Zamkniętym będzie miejsce dla nano(bio)kompozytów opakowaniowych?

                        (prof. dr hab. Zenon Foltynowicz – Katedra Towaroznawstwa i Ekologii Produktów Przemysłowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)

13.50-14.30    Lunch

 

IV Sesja referatowa

                       

Ekoprojektowanie paradygmatem na drodze opakowań do GOZ

 

14.30               Ekodesign opakowań. Jak projektować aby recyklingować

                        (Marta Krawczyk, REKOPOL Organizacja Odzysku Opakowań S.A.)

14.50               Eko-projektowanie opakowań w aspekcie GOZ

                        (Joanna Witczak – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)

15.10               Aspekty środowiskowe w projektowaniu opakowań – znaczenie metody LCA

                        (Grzegorz Ganczewski – COBRO – Instytut Badawczy Opakowań)

                         

 

V Sesja referatowa

 

Opakowania wielomateriałowe oraz z tektury i aluminium

 

15.30               Opakowania wielomateriałowe w myśl koncepcji GOZ

                        (Konrad Nowakowski –  Polska Izba Odzysku i Recyklingu Opakowań, COBRO – Instytut Badawczy Opakowań)

15.50               Opakowanie z tektury falistej w gospodarce cyrkularnej

                        (Janusz Turski - Stowarzyszenie Papierników Polskich)

16.10               Napojowa puszka aluminiowa przykładem użycia surowca permanentnego, jako odpowiedź ma wymagania gospodarki obiegu zamkniętego dla opakowań

                        (Anna Sapota, CP Recykling Organizacja Odzysku Opakowań S.A.)

 

16.30              Sesja dyskusyjna

                       

17.50              Zamknięcie obrad

 

18.00-21.00    Kongresowa Gala

« poprzedni   |   następny » « wróć

Komentarz miesiąca

Opakowanie kartonowe w centrum zainteresowania świata

W ostatnich latach obserwujemy trend związany z większym zużyciem kartonu w produkcji opakowań. Ma być nie tylko pięknie, ale i ekologicznie! Luksusowo i elegancko! To właśnie w tym obszarze zabłysnąć chcą marki premium. Karton to nie mikroplastik, ale materiał, który można łatwo poddać recyklingowi.

Stanowisko:
Region:
zobaczy wszystkie oferty