Adres strony:  http://packaging-polska.pl/pg/pl/news/krok_ku_ekologii.html

Krok ku ekologii

Według rocznego raportu na temat zrównoważonego rozwoju, firmie Smurfit Kappa udało się zredukować emisję CO2 o 26 proc. trzy lata przed założonym terminem. Choć opakowania papierowe produkowane przez

przedsiębiorstwo są odnawialne i nadają się do recyklingu, to sam proces jest energochłonny. Osiągnięcie celów w zakresie zmian klimatycznych dodatkowo wzmacnia nieustanne zaangażowanie spółki w zmniejszenie emisji dwutlenku węgla poprzez koncentrowanie się na racjonalizacji zużycia energii i wykorzystaniu odnawialnych źródeł paliwa, takich jak biomasa, tam gdzie jest to możliwe. Zaangażowanie Smurfit Kappa w inwestycje w projekty społeczne i naukowe korzystne dla społeczności lokalnych, w których spółka prowadzi działania.

« poprzedni   |   następny » « wróć