Gospodarka obiegu zamkniętego

Polska Izba Opakowań, skupiająca w większości producentów opakowań, podejmuje szereg inicjatyw i działań na rzecz wspierania przedsiębiorców i rozwoju branży opakowań. Do ważniejszych zaliczyć należy troskę o warunki sprzyjające przedsiębiorczości, budowaniu pozycji na rynku oraz doskonaleniu procesów wytwarzania, jako istotnego elementu konkurencyjności.

 

©Photogenica

Tegoroczna edycja Kongresu Przemysłu Opakowań poświęcona zostanie problematyce dostosowywania się przemysłu opakowań do współczesnych wyzwań.

 

Ważna rola w działaniach na rzecz wykorzystania osiągnięć nauki i techniki, wspierania przedsięwzięć innowacyjnych oraz edukacyjnego wspomagania firm przypisywana jest organizowanemu co dwa lata Kongresowi Przemysłu Opakowań, który poświęcony jest określonym, uznanym za ważne w danym czasie, problemom dotyczącym przemysłu opakowań. Tegoroczna edycja tego wydarzenia, które odbędzie się w dniach 2-3 października na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, poświęcona zostanie problematyce dostosowywania się przemysłu opakowań do wymagań i wyzwań, jakie wynikają z transformacji polskiej gospodarki do warunków gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ).

 

Konieczna transformacja

Mówiąc o transformacji przemysłu opakowań do warunków gospodarki o obiegu zamkniętym, należy mieć na uwadze swoistą transformację w dotychczasowej mentalności tworzenia i wytwarzania opakowań. To bardzo trudne zadanie, którego realizacja oznacza wielkie szanse dla „cywilizacji” opakowań, ale także trudności i zagrożenia. Najbardziej groźna jest konieczność wyrzeczeń, oznaczających w wielu sytuacjach konflikt interesów, jak choćby ograniczenie udziału w rynku opakowań z ropopochodnych tworzyw sztucznych. Dostosowanie opakowań do ery GOZ powinno odbywać w ścisłym kontakcie z technologami przywracania zużytego opakowania do ponownego „życia” w formie nowego surowca, materiału lub źródła energii. Stąd w programowym zamyśle organizowanego Kongresu poświęconego transformacji przemysłu opakowań do warunków GOZ, przewidziano udział przedstawicieli firm zajmujących się projektowaniem opakowań oraz organizowaniem systemu szeroko rozumianego odzysku opakowań, a więc zbiórki, selekcji i recyklingu, a także systemu przywracającego wykorzystane opakowanie do ponownego użytku.

 

« poprzedni   |   następny » « wróć

Komentarz miesiąca

Jak ugasić pragnienie…?

… a szczególnie pragnienie by na przykład zjeść całe niebo lub wypić wszystkie gwiazdy na niebie...?

 

Pragnienie sprawia, że wysychamy od środka, w dosłownym jak i w przenośnym tego słowa znaczeniu. Sam fakt, że masz jakieś marzenia lub pragnienia oznacza, że masz też odpowiednie zdolności do ich zrealizowania. Tak długo kiedy pragnienie jest o dobrej intencji i wiemy, czego pragniemy, nasze dążenia nabierają siły...

Reklama

Stanowisko:
Region:
zobaczy wszystkie oferty